PŘIHLÁŠENÍ NA ŘIDIČSKÉ KURZY

Před oficiálním přihlášením do řidičského kurzu skupiny B (osobní automobily) musí každý zájemce vyplnit online rezervaci. Po úspěšném vyplnění a zaslání rezervace dostane student email s dalšími informacemi a pokyny.

Online rezervace řidičského kurzu B

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Po úspěšné rezervaci

Vyčkejte na email s dalšími informacemi a pokyny.

Přihlášení poté pokračuje osobně v kanceláři autoškoly, kde dostanete tiskopisy potřebné k přihlášení, nebo si je můžete stáhnout zde :

vzory vyplněných přihlášek ke stažení:

Pokud je žadatel mladší 15-ti let, musí být podpis zákonného zástupce ověřený na matrice Městského úřadu. Vyplněnou žádost a lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti odevzdejte v kanceláři autoškoly. Pozvánku na zahájení kurzu obdržíte telefonicky nebo formou sms.