Jak se přihlásit

Přihlášení -

osobně v kanceláři autoškoly, kde dostanete tiskopisy potřebné k přihlášení - žádost o řidičské oprávnění

                                                                                                                                - posudek o zdravotní způsobilosti k řízení

                                                                                                                                  motorových vozidel

případně si můžete tiskopisy stáhnout zde - žádost (pozor, je oboustraná), posudek o zdravotní způsobilosti

vzory vyplněných přihlášek ke stažení - základní výcvik - vzor, rozšiřující výcvik - vzor

UPOZORNĚNÍ - v přihlášce nevyplňujte kolonku RODNÉ ČÍSLO.

Pokud je žadatel mladší 15-ti let, musí být podpis zákonného zástupce ověřený na matrice Městského úřadu.

Vyplněnou žádost a lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti odevzdejte v kanceláři autoškoly. Poté budete zařazeni do nejbližšího kurzu, pozvánku na zahájení kurzu obdržíte telefonicky nebo formou sms.